13. Razzia Arbeitsdienst, Lange Bedekte Weg, Naarden

Op 24 oktober 1944 werden ca. 400 Naarder mannen tussen 17 en 40 jaar bijeengedreven op het terrein aan de Lange Bedekte weg voor dwangarbeid in Duitsland, de ‘Arbeidsinzet’. Lopend gingen ze naar het concentratiekamp Amersfoort, onderweg zijn een veertigtal ontsnapt. Later gingen ze per trein naar Arnhem om daar grondwerk te verrichten.  Ook uit Bussum werden op dezelfde dag honderden mannen weggevoerd voor dwangarbeid.

Razzia Arbeitsdienst