05. Oude Raadhuis Brinklaan 87, Bussum, ambtenaar Abma

In het oude raadhuis werd in 1942 de NSB-burgemeester Nieuwenhuizen geïnstalleerd. Onmiddellijk na de bevrijding spreekt waarnemend burgemeester Caron de gemeenteraad toen en vindt er buiten voor het raadhuis een plechtige bijeenkomst plaats. Grote volksfeesten met de Canadese bevrijders vinden er ook plaats.

Als ambtenaar van de Gemeente Bussum creëerde Karel Abma “papieren mensen”, zodat onderduikers persoonsbewijzen en voedselbonnen konden krijgen. In 1944 werd hij verraden en ging via Kamp Vught naar het concentratiekamp Dachau. Hij overleefde het kamp, keerde terug. Later ontving hij het Verzetskruis voor zijn verzetswerk.

Canadezen bij het raadhuis